Undersøkelse

Grundig undersøkelse

Som ny pasient hos oss vil du få undersøkt tenner, tannkjøtt og munnslimhinner ekstra nøye. Vi tar vanlige tannrøntgenbilder og et oversiktsbilde (panoramarøntgen) som viser hele kjeveområdet (alle tenner, kjeveledd, bihuler mm).
Vi vil på grunnlag av dette gi deg informasjon om din tannstatus, framtidsutsikter og eventuelt nødvendig behandling. Du får et skriftlig kostnadsoverslag, gjerne med alternativer. Du bestemmer selv hva du ønsker av behandling, ut fra din økonomi, dine ønsker og prioriteringer.

Vi tilpasser oss ditt behov
Vi er vant til å motta pasienter med helt ulike ønsker og behov. Noen trenger bare en sjekk og en puss i året, noen har spart opp problemer gjennom mange år og trenger omfattende restaurering. Vi gir deg informasjon, anbefalinger og tilbud, men du bestemmer.

Helseskjema
Ved konsultasjon første gang er det viktig at man fyller ut et helseskjema. Dette er en orientering om pasientens sykdommer og medikamentbruk som vi tar hensyn til i tannbehandlingen. Det er viktig at vi gjøres oppmerksom på endringer i helsestatus ved senere konsultasjoner. Alle opplysninger du gir din tannlege eller andre ved klinikken, behandles med en absolutt taushetsplikt.

Jevnlige undersøkelser
Etter avsluttet behandling avtaler vi når vi skal sende ut innkallelse til ny kontroll. Ved den årlige rutinekontroll blir det normalt tatt en ny undersøkelse og kanskje et par røntgenbilder. Er det lite tannstein eller misfarging renser vi raskt i samme slengen.

Noen får sjelden hull men har mer problemer med tannstein og tannkjøttsbetennelse. Disse settes opp på et hygieneprogram hos våre tannpleiere. En del pasienter trenger rens hos tannpleier halvårlig eller enda oftere.