Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken

For å begrense spredning av koronavirus skal alle pasienter svare på følgende spørsmål for å avklare smittestatus.