Krone/Bro

Når en tann er sterkt skadet er det i noen tilfeller ikke mulig å reparere den med vanlig fyllingsterapi. Dette kan være av enten på grunn av holdbarhet eller estetiske årsaker. I disse tilfellene kan det være aktuelt å lage en tannkrone. Dette er en tannerstatning som festes på det som er igjen av din egen tann.

Tannen slipes på og justeres hos tannlegen. Det blir tatt avtrykk av tennene dine som sendes til en tanntekniker, her vil det bli produsert en tannkrone som er tilpasset resten av tannsettet ditt slik at du får et naturlig og fint resultat.

Det tar som regel en til to uker fra man setter i gang behandlingen til ferdig resultat.

Forskjell i materiale og tannteknikerpris vil bestemme kostnadsnivået. Dette vil bli spesifisert i et kostnadsoverslag før behandling settes i gang.