Rotbehandling

Dersom et hull går inn til nerven i tannen, eller nerven på andre måter har blitt skadet og det har oppstått en infeksjon, må tanna rotfylles for at den skal kunne bevares. Ved en rotfylling renser tannlegen ut av rotkanalene med små filer. I fortenner er det som regel bare én kanal, mens det gjerne er tre til fire kanaler i de store jekslene. Prisen og tidsbruken på rotfyllingen avhenger av hvilken tann det er og hvor mange kanaler det er i tanna.

I noen tilfeller krever det flere behandlingsseanser før tannen er ferdig rotfylt. Dersom det ligger til rette for det, kan tannlegen rense ut og rotfylle kanalene i samme seanse.

Etter at rotfyllingen er ferdig, må man også legge en fylling eller sette en krone på tanna. Det anbefales ofte kroner på rotfylte tenner fordi dette øker tannas langtidsprognose.